جشن ۱۲ماه، ۱۲ کتاب نشر مشکی در شهر کتاب فرشته برگزار شد.

نشر مشکی در راستای نشر کتاب‌های کوچک در سال ۹۳، هر ماه یک کتاب از بزرگ‌ترین نویسندگان جهان به ترجمهٔ مترجمانی برجسته منتشر کرد.

نشر مشکی روز جمعه، ۸ اسفند به مناسبت انتشار ۱۲ کتاب ماه در سالی که گذشت، در شهرکتاب فرشته جشن ۱۲ برگزار کرد. در این جشن که با حضور مترجمان و مولفان این مجموعه: احمد پوری، پوریا عالمی، رسول یونان، المیرا دادور، پژمان طهرانیان، سهند آقایی، سینا کمال آبادی و زهرا قلعه نوئی برگزار شد، هر یک از این عزیزان قطعاتی از کتاب خود را خواندند. در میان خوانش کتاب‌های ماه گروه موسیقی، متناسب با متون قطعاتی کوتاه نواختند.
جای همهٔ شما در این محفل صمیمی خالی بود….
و سپاس از دوستانی که با حضورشان گرمابخش محفل ما شدند…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *