مجموعۀ نوبلی‌ها-۴
برگردانِ علیرضا آبیز
زیر نظرِ منصور مؤمنی
تعداد صفحات: ۱۶۴ صفحه، رقعی
قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان
چاپ اول، ۱۳۹۶

دِرِک والکات

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: مارسل بِئالو
برگردانِ مسعود قارداش‌پور
طراحیِ ساعد مشکی
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان
تعداد صفحات: ۲۸۸ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۶

خاطراتِ تاریکی: مبهم‌‌های کوتاهِ تاریکِ تلخ

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: مارگریت یورسنار
برگردانِ رضا رضائی
طراحیِ ساعد مشکی
چاپ اول، ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه
قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

شراره‌ها

تازه‌های نشر مشکی
برگردان از یونانی: احسانه نوع‌پرست
تآترتجـزیه‌شده
چاپ اول 1396
تعداد صفحات: 136صفحه
قیمت: 18٬۰۰۰تومان

آشغال‌-مرد

تازه‌های نشر مشکی
         سایرس های‌اسمیت
برگردانِ فرزانه آرین‌نژاد
چاپ اول ۱۳۹۵
قیمت: ۲۴۰۰۰تومان
تعداد صفحات: ۱۱۲صفحه

درون پاراگراف چه می‌گذرد؟

تازه‌های نشر مشکی
ترانه‌های محمدابراهیم جعفری
 
تعداد صفحات: ۶۰
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

چو مرغ شب خواندی و رفتی

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی