گردآوری و ترجمه: یاسین نمک‌چیان
          علی خوش‌‌تراش                    
120 صفحه
15000 تومان
چاپ اول 1395

صد چاردانه

تازه‌های نشر مشکی
ترانه‌های محمدابراهیم جعفری

چاپ اول 1395
60 صفحه
10000 تومان

چو مرغ شب خواندی و رفتی

تازه‌های نشر مشکی
عکس‌های حمید جانی‌پور
چاپ اول ۱۳۹۵
۶۴ صفحه
۱۵۰۰۰ تومان

سلفی نابلدان

تازه‌های نشر مشکی
 

نامه‌های پُر تب و تابِ
خورخه لوئیس بورخس
برندهٔ جایزهٔ کتاب سال ۱۳۹۴ شد.

تازه‌های نشر مشکی
کوئنتین نیوآرک
برگردانِ مرجان زاهدی
چاپ اول ۱۳۹۴
۱۷۶ صفحه
۴۳۰۰۰ تومان

طراحی گرافیک چیست؟

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه بهمن۹۴
گزیده شعرهای ارنست یاندل
۴۰۰۰ تومان
۶۴ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۴

یک مگس، خُب پس

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه اسفند ۹۴
احمدرضا احمدی
۴۰۰۰ تومان
۶۴ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۴

در یک پرانتز به دنیا آمدم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه دی ۹۴
قصۀ بلند
سهند آقایی
۴۰۰۰ تومان
64 صفحه، جیبی
چاپ اول، 1394

گزارش پایانی «یادگارزریران»

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه آذر ۹۴
اُرهان پاموک
برگردانِ مژگان دولت‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

داستانِ افتادنِ من از داستانم

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی