برگردان از یونانی: فریدون فریاد
زیر نظر منصور مؤمنی
چاپ  اول ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۲۲۰صفحه
قیمت: ۲۴٬۰۰۰تومان
 

گزیده اشعار، سخنرانی نوبل، زندگینامه، و یادداشت‌های دیگران دربارۀ اودیسه‌آس الیتیس

اودیسه‌آس الیتیس

تازه‌های نشر مشکی
         سایرس های‌اسمیت
برگردانِ فرزانه آرین‌نژاد
چاپ اول ۱۳۹۵
قیمت: ۲۴۰۰۰تومان
تعداد صفحات: ۱۱۲صفحه

اصول تایپوگرافی

درون پاراگراف چه می‌گذرد؟

تازه‌های نشر مشکی
هادی خورشاهیان
چاپ اول ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۶۴ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان

مجموعه غزل امروز۲

سلام بر زندان

تازه‌های نشر مشکی
سعید رضادوست
چاپ دوم ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۶۴صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان

مجموعه غزل امروز۱

به قونیه بکشانیم پای تهران را

تازه‌های نشر مشکی
گفتگوی رضا کیانیان با
    ناصر ملک‌مطیعی          
و          
  محمدعلی فردین          

چاپ پنجم ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۶۴صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰تومان

ناصر و فردین

تازه‌های نشر مشکی
 گردآوری و ترجمه: یاسین نمک‌چیان
          علی خوش‌‌تراش                    
تعداد صفحات: ۱۲۰
قیمت: ۱۵۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

صد چاردانه

تازه‌های نشر مشکی
ترانه‌های محمدابراهیم جعفری
 
تعداد صفحات: ۶۰
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

چو مرغ شب خواندی و رفتی

تازه‌های نشر مشکی
عکس‌های حمید جانی‌پور
 تعداد صفحات: ۶۴ صفحه
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

سلفی نابلدان

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی