برگردان از یونانی: فریدون فریاد
زیر نظر منصور مؤمنی
چاپ  اول ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۲۲۰صفحه
قیمت: ۲۴٬۰۰۰تومان
 

اودیسه‌آس الیتیس

تازه‌های نشر مشکی
         سایرس های‌اسمیت
برگردانِ فرزانه آرین‌نژاد
چاپ اول ۱۳۹۵
قیمت: ۲۴۰۰۰تومان
تعداد صفحات: ۱۱۲صفحه

درون پاراگراف چه می‌گذرد؟

تازه‌های نشر مشکی
هادی خورشاهیان
چاپ اول ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۶۴ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان

سلام بر زندان

تازه‌های نشر مشکی
سعید رضادوست
چاپ دوم ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۶۴صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان

به قونیه بکشانیم پای تهران را

تازه‌های نشر مشکی
چاپپنجم ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۶۴صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰تومان

ناصر و فردین

تازه‌های نشر مشکی
 گردآوری و ترجمه
 یاسین نمک‌چیان، علی خوش‌‌تراش

تعداد صفحات: ۱۲۰

قیمت: ۱۵۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

صد چاردانه

تازه‌های نشر مشکی
ترانه‌های محمدابراهیم جعفری
 
تعداد صفحات: ۶۰
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

چو مرغ شب خواندی و رفتی

تازه‌های نشر مشکی
عکس‌های حمید جانی‌پور
 تعداد صفحات: ۶۴ صفحه
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

سلفی نابلدان

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی