عکس‌های حمید جانی‌پور
چاپ اول ۱۳۹۵
۶۴ صفحه
۱۵۰۰۰ تومان

سلفی نابلدان

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه اسفند ۹۴
احمدرضا احمدی
۴۰۰۰ تومان
۶۴ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۴

در یک پرانتز به دنیا آمدم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه بهمن۹۴
گزیده شعرهای ارنست یاندل
۴۰۰۰ تومان
۶۴ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۴

یک مگس، خُب پس

تازه‌های نشر مشکی
 

نامه‌های پُر تب و تابِ
خورخه لوئیس بورخس
برندهٔ جایزهٔ کتاب سال ۱۳۹۴ شد.

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه دی ۹۴
قصۀ بلند
سهند آقایی
۴۰۰۰ تومان
64 صفحه، جیبی
چاپ اول، 1394

گزارش پایانی «یادگارزریران»

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه آذر ۹۴
اُرهان پاموک
برگردانِ مژگان دولت‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

داستانِ افتادنِ من از داستانم

تازه‌های نشر مشکی
مجموعهٔ غزل امروز /۱
سعید رضادوست
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۶۴
تومان ۴۰۰۰

به قونیه بکشانیم پای تهران را

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه مهر ۹۴
پژوهشی دربارهٔ داسنان‌های تک بیتی در مثنویِ شریف
سعید رضادوست
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

قصه غریب آمد و گوینده هم

تازه‌های نشر مشکی
کوئنتین نیوآرک
برگردانِ مرجان زاهدی
چاپ اول ۱۳۹۴
۱۷۶ صفحه
۴۳۰۰۰ تومان

طراحی گرافیک چیست؟

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی