گفت‌وگو با کنیا هارا

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه مرداد ۹۴
مارین سورسکو
برگردانِ سینا کمال‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

ابرم در آسمان درد می‌کند

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه تیر ۹۴
کارن جوی فاولر
برگردانِ ثنا نصاری
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

حرف زدن همه‌جا ممنوع است!

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه خرداد ۹۴
بگذار با هم بباریم
گزیده شعرهای ژان کوکتو
برگردانِ هنگامه هویدا
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

بگذار با هم بباریم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه اردیبهشت
ترانه‌ها و خودنگاره‌های قرن بیست و یکمِ لئونارد کهن
چاپ اول ۱۳۹۴
انتخاب و برگردانِ پژمان طهرانیان
۴۸ صفحه
۴۰۰۰ تومان

در آغوشم کودکی، در روحم سوزِ سرمایی

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه فروردین
مینی‌مال‌های رسول یونان
چاپ اول ۱۳۹۴
۴۸ صفحه
قیمت: ۴۰۰۰ تومان

برو به جهنم

تازه‌های نشر مشکی
کوئنتین نیوآرک
برگردانِ مرجان زاهدی
چاپ اول ۱۳۹۴
۱۷۶ صفحه
۴۳۰۰۰ تومان

طراحی گرافیک چیست؟

تازه‌های نشر مشکی
نوبلی‌ها/۱۱
گزیده شعر‌ها، سخنرانی نوبل
ویژگی‌های شعر، زندگی‌نامه
و سال‌شمار زندگی و آثار
چاپ اول ۱۳۹۳
۱۲۴ صفحه
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

ایوان بونین

تازه‌های نشر مشکی
برگردان نجمه شبیری
۳۷۶ صفحه، رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۳
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

نامه‌های پُر تب‌و‌تابِ خورخه لوئیس بورخس

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی