برگردان نجمه شبیری
۳۷۶ صفحه، رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۳
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

نامه‌های پر تب‌وتاب خورخه لوئیس بورخس

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه آبان
اسپایک میلیگان
برگردان: احمد پوری
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

۶۱ دقیقه پس از یازده شب

کتاب ماه ۸ / آبان
نمایشنامه در یک پرده
کتاب ماه مهر
نویسنده: آگوست استریندبرگ
برگردان: زهرا قلعه نويی
ویرایش: احمد پوری
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

یاغی

کتاب ماه ۷ / مهر
شعر‌ها، آواز‌ها و ترانه‌های سرخپوستان آمریکای شمالی
کتاب ماه شهریور
گردآورنده: برایان سوآن
به انتخاب و فارسیِ پژمان طهرانیان
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

راه شیری دراز کشیده به پشت

کتاب ماه ۶ / شهریور
کتاب ماه اردیبهشت
نویسنده: دیو اگرز
مترجم: پژمان طهرانیان
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

جیغ اساسا کارساز است

کتاب ماه ۲ / اردیبهشت
گزیده شعر‌ها، سخنرانی نوبل، ویژگی‌های شعر، زندگی‌نامه و سال‌شمار زندگی و آثار
چاپ اول ۱۳۹۳
شابک: ۲-۴۷-۸۷۶۵-۹۶۴-۹۷۸
۱۶۴ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

ایوسیف برودسکی

تازه‌های نشر مشکی