کتاب ماه اسفند
نویسنده: پوریا عالمی
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

کتابِ غم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه بهمن
نویسنده: چارلز بوکوفسکی
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

نگران نباش داستایوفسکی

تازه‌های نشر مشکی
 

رونمایی نامه‌های پُر تب‌و‌تابِ خورخه لوئیس بورخس

تازه‌های نشر مشکی
با عکس‌هایِ لیلا اخوان، مهرداد نجم‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۳
۴۸ صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

احمدرضا احمدی

تازه‌های نشر مشکی
نوبلی‌ها/۱۱
گزیده شعر‌ها، سخنرانی نوبل
ویژگی‌های شعر، زندگی‌نامه
و سال‌شمار زندگی و آثار
چاپ اول ۱۳۹۳
۱۲۴ صفحه
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

ایوان بونین

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه دی
نویسنده: مارگارت اتوود
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

خیمه‌ات کاغذی است

تازه‌های نشر مشکی
شعرهای احمد مَطَر
برگردان: سهند آقایی
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

تَق تَق

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه آبان
اسپایک میلیگان
برگردان: احمد پوری
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

۶۱ دقیقه پس از یازده شب

کتاب ماه ۸ / آبان
برگردان نجمه شبیری
۳۷۶ صفحه، رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۳
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

نامه‌های پُر تب‌و‌تابِ خورخه لوئیس بورخس

تازه‌های نشر مشکی
نوبلی‌ها/۲۹
گزیده شعر‌ها، سخنرانی نوبل، ویژگی‌های شعر، زندگی‌نامه و سال‌شمار زندگی و آثار
چاپ اول ۱۳۹۳
شابک: ۲-۴۷-۸۷۶۵-۹۶۴-۹۷۸
۱۶۴ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

ایوسیف برودسکی

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی