دفتر شعر
مهدی سالاری‌نسب
چاپ اول ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۶۰ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

برگهای وجود

تازه‌های نشر مشکی
عکس و شعر
حمیدرضا فرامرزی
چاپ اول ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۸۴ صفحه
قیمت: ۱۷۰۰۰ تومان

کلاغ‌ها عاشق نمی‌شوند

تازه‌های نشر مشکی
برگردان از یونانی: احسانه نوع‌پرست
تآترتجـزیه‌شده
چاپ اول 1396
تعداد صفحات: 136صفحه
قیمت: 18٬۰۰۰تومان

آشغال‌-مرد

تازه‌های نشر مشکی
برگردان از یونانی: فریدون فریاد
زیر نظر منصور مؤمنی
چاپ  اول ۱۳۹۵
تعداد صفحات: ۲۲۰صفحه
قیمت: ۲۴٬۰۰۰تومان

اودیسه‌آس الیتیس

تازه‌های نشر مشکی
         سایرس های‌اسمیت
برگردانِ فرزانه آرین‌نژاد
چاپ اول ۱۳۹۵
قیمت: ۲۴۰۰۰تومان
تعداد صفحات: ۱۱۲صفحه

درون پاراگراف چه می‌گذرد؟

تازه‌های نشر مشکی
ترانه‌های محمدابراهیم جعفری
 
تعداد صفحات: ۶۰
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

چو مرغ شب خواندی و رفتی

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی