نشر مشکی
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران
راهروی ۱۲ / غرفه ۴

تازه‌های نشر مشکی
کوئنتین نیوآرک
برگردانِ مرجان زاهدی
چاپ اول ۱۳۹۴
۱۷۶ صفحه
۴۳۰۰۰ تومان

طراحی گرافیک چیست؟

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه اردیبهشت
ترانه‌ها و خودنگاره‌های قرن بیست و یکمِ لئونارد کهن
چاپ اول ۱۳۹۴
انتخاب و برگردانِ پژمان طهرانیان
۴۸ صفحه
۴۰۰۰ تومان

در آغوشم کودکی، در روحم سوزِ سرمایی

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه فروردین
مینی‌مال‌های رسول یونان
چاپ اول ۱۳۹۴
۴۸ صفحه
قیمت: ۴۰۰۰ تومان

برو به جهنم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه اسفند
نویسنده: پوریا عالمی
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

کتابِ غم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه بهمن
نویسنده: چارلز بوکوفسکی
۴۰۰۰ تومان
۴۸ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۳

نگران نباش داستایوفسکی

تازه‌های نشر مشکی
با عکس‌هایِ لیلا اخوان، مهرداد نجم‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۳
۴۸ صفحه
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

احمدرضا احمدی

تازه‌های نشر مشکی
نوبلی‌ها/۱۱
گزیده شعر‌ها، سخنرانی نوبل
ویژگی‌های شعر، زندگی‌نامه
و سال‌شمار زندگی و آثار
چاپ اول ۱۳۹۳
۱۲۴ صفحه
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

ایوان بونین

تازه‌های نشر مشکی
برگردان نجمه شبیری
۳۷۶ صفحه، رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۳
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

نامه‌های پُر تب‌و‌تابِ خورخه لوئیس بورخس

تازه‌های نشر مشکی
نوبلی‌ها/۲۹
گزیده شعر‌ها، سخنرانی نوبل، ویژگی‌های شعر، زندگی‌نامه و سال‌شمار زندگی و آثار
چاپ اول ۱۳۹۳
شابک: ۲-۴۷-۸۷۶۵-۹۶۴-۹۷۸
۱۶۴ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

ایوسیف برودسکی

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی