نامه‌های پُر تب و تابِ
خورخه لوئیس بورخس
برندهٔ جایزهٔ کتاب سال ۱۳۹۴ شد.

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه دی ۹۴
قصۀ بلند
سهند آقایی
۴۰۰۰ تومان
64 صفحه، جیبی
چاپ اول، 1394

گزارش پایانی «یادگارزریران»

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه آذر ۹۴
اُرهان پاموک
برگردانِ مژگان دولت‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

داستانِ افتادنِ من از داستانم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه آبان  ۹۴
گزیده شعرهای آرسنی تارکوفسکی
برگردانِ الهام کامرانی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

صد قطرهٔ بارانی که پشت سر می‌دویدند

تازه‌های نشر مشکی
مجموعهٔ غزل امروز /۱
سعید رضادوست
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۶۴
تومان ۴۰۰۰

به قونیه بکشانیم پای تهران را

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه مهر ۹۴
پژوهشی دربارهٔ داسنان‌های تک بیتی در مثنویِ شریف
سعید رضادوست
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

قصه غریب آمد و گوینده هم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه شهریور ۹۴
گزیده شعرهای پیر رِوِردی
برگردانِ زهرا قلعه نوئی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

یکی می‌گوید یکی می‌گرید

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه مرداد ۹۴
مارین سورسکو
برگردانِ سینا کمال‌آبادی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

ابرم در آسمان درد می‌کند

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه تیر ۹۴
کارن جوی فاولر
برگردانِ ثنا نصاری
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰

حرف زدن همه‌جا ممنوع است!

تازه‌های نشر مشکی
کوئنتین نیوآرک
برگردانِ مرجان زاهدی
چاپ اول ۱۳۹۴
۱۷۶ صفحه
۴۳۰۰۰ تومان

طراحی گرافیک چیست؟

تازه‌های نشر مشکی
نوبلی‌ها/۱۱
گزیده شعر‌ها، سخنرانی نوبل
ویژگی‌های شعر، زندگی‌نامه
و سال‌شمار زندگی و آثار
چاپ اول ۱۳۹۳
۱۲۴ صفحه
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

ایوان بونین

تازه‌های نشر مشکی
برگردان نجمه شبیری
۳۷۶ صفحه، رقعی
چاپ اول، ۱۳۹۳
قیمت: ۲۸۰۰۰ تومان

نامه‌های پُر تب‌و‌تابِ خورخه لوئیس بورخس

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی