گردآوری و ترجمه: یاسین نمک‌چیان
          علی خوش‌‌تراش                    
تعداد صفحات: ۱۲۰
قیمت: ۱۵۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

صد چاردانه

تازه‌های نشر مشکی
ترانه‌های محمدابراهیم جعفری
 
تعداد صفحات: ۶۰
قیمت: ۱۰۰۰۰تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

چو مرغ شب خواندی و رفتی

تازه‌های نشر مشکی
عکس‌های حمید جانی‌پور
 تعداد صفحات: ۶۴ صفحه
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
چاپ اول ۱۳۹۵

سلفی نابلدان

تازه‌های نشر مشکی
 

نامه‌های پُر تب و تابِ
خورخه لوئیس بورخس
برندهٔ جایزهٔ کتاب سال ۱۳۹۴ شد.

تازه‌های نشر مشکی
کوئنتین نیوآرک
برگردانِ مرجان زاهدی
چاپ اول ۱۳۹۴
۱۷۶ صفحه
۴۳۰۰۰ تومان

طراحی گرافیک چیست؟

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه بهمن۹۴
گزیده شعرهای ارنست یاندل
۴۰۰۰ تومان
۶۴ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۴

یک مگس، خُب پس

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه اسفند ۹۴
احمدرضا احمدی
۴۰۰۰ تومان
۶۴ صفحه، جیبی
چاپ اول، ۱۳۹۴

در یک پرانتز به دنیا آمدم

تازه‌های نشر مشکی
کتاب ماه دی ۹۴
قصۀ بلند
سهند آقایی
۴۰۰۰ تومان
64 صفحه، جیبی
چاپ اول، 1394

گزارش پایانی «یادگارزریران»

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی