ویراستۀ میشائیل ارل‌هاف و تیم مارشال
ترجمۀ منظر محمدی
 85000 تومان
590 صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

دانشنامۀ دیزاین

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: لوییس کارول
تصویرگریِ رالف استدمن
ترجمۀ حسین شهرابی
58000 تومان
224 صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

آلیس در سرزمین عجایب

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: آلن لانگ
ترجمۀ نازنین مهرزاد
تومان۱۰٫۰۰۰
۷۲ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

چطور می‌شود با دیزاینرها زندگی
!کرد 
و آن‌ها را نکشت

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: لارس اسونسن
ترجمۀ آیدین رشیدی
۳۷۰۰۰ تومان
۲۰۰ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

فلسفۀ فشن

تازه‌های نشر مشکی
برای هنرمندان، شاعران، فیلسوفان و دیزاینرها
نویسنده: لئونارد کورن
برگردانِ سعیده موسوی
طراحیِ ساعد مشکی
تومان۲۴٫۰۰۰
۱۰۴ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۷

وابی‌سابی

تازه‌های نشر مشکی
مجموعۀ نوبلی‌ها-۴
برگردانِ علیرضا آبیز
زیر نظرِ منصور مؤمنی
تعداد صفحات: ۱۶۴ صفحه، رقعی
قیمت: ۲۱۰۰۰ تومان
چاپ اول، ۱۳۹۶

دِرِک والکات

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: مارسل بِئالو
برگردانِ مسعود قارداش‌پور
طراحیِ ساعد مشکی
قیمت: ۳۸۰۰۰ تومان
تعداد صفحات: ۲۸۸ صفحه
چاپ اول، ۱۳۹۶

خاطراتِ تاریکی: مبهم‌‌های کوتاهِ تاریکِ تلخ

تازه‌های نشر مشکی
نویسنده: مارگریت یورسنار
برگردانِ رضا رضائی
طراحیِ ساعد مشکی
چاپ اول، ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۲۳۲ صفحه
قیمت: ۳۲۰۰۰ تومان

شراره‌ها

تازه‌های نشر مشکی
برگردان از یونانی: احسانه نوع‌پرست
تآترتجـزیه‌شده
چاپ اول 1396
تعداد صفحات: 136صفحه
قیمت: 18٬۰۰۰تومان

آشغال‌-مرد

تازه‌های نشر مشکی

وب سایت نشر مشکی | meshkipublication.com

برای دریافت آخرین خبرها از نشر مشکی