یکی می‌گوید یکی می‌گرید

کتاب ماه شهریور ۹۴
گزیده شعرهای پیر رِوِردی
برگردانِ زهرا قلعه نوئی
چاپ اول ۱۳۹۴
صفحه ۴۸
تومان ۴۰۰۰


پیر رِوِردی (Pierre Reverdy) شاعر فرانسوی در سال ۱۸۸۹ در جنوب فرانسه متولد شد. در جوانی به پاریس آمد و در آن‌جا با هنرمندان بزرگی چون لوئی آراگون، آندره برتون، و پابلو پیکاسو آشنا شد. با انتشار مجموعه اشعارش در سال ۱۹۲۴ به شهرت و محبوبیت خاصی به‌ویژه در بین پیروان مکاتب سوررئالیسم و کوبیسم و دادائیسم دست یافت، تا آن‌جا که آندره برتون، بنیانگذار مکتب سوررئالیسم، از او به عنوان «بزرگ‌ترین شاعر دوران» یاد کرد. اشعار او ترکیب غریبی است از سادگی و تعالی و همان‌گونه که اکتاویو پاز می‌گوید، او شاعرِ راز است برای خوانندگانِ راز. رِوِردی در سال ۱۹۶۰ در سن ۷۱ سالگی چشم از جهان فرو بست.
این مجموعه نخستین کتابی است که از این شاعر به فارسی منتشر می‌شود.