هایدگر

بزرگان اندیشه/۲
گردآوری و برگردان: علی عبدالهی
چاپ چهارم ۱۳۹۱
شابک: ۵-۲۹-۹۵۴۵-۹۶۴
۳۲ صفحه
قیمت: ۳۰۰۰ تومان


«زبان‌ خانه‌ی‌ وجوداست» گزین‌ گویه‌ی‌ مشهوری‌ است‌ازهایدگرکه‌اغلب‌ فلسفه‌ دوستان‌ آن‌ راشنیده‌یا خوانده‌اید. این‌ فیلسوف‌ دشوارنویس‌ آلمانی، امابرای‌ تک‌تک‌ واژه‌های‌ همین‌ عبارت‌ موجزچه‌ صفحه‌ها که‌ سیاه‌ نکرده‌ و چه‌ بسیار کسان‌ رادر پیچ‌ وتاب‌ استدلال‌های‌ پیچیده‌خود، دربازی‌های‌ کلامی‌اش‌ ندوانده‌ و اندیشناک‌نکرده. گاهی‌ شیفته‌گانش‌ از استواری‌ وپچیدگی‌ کلامش‌ شگفت‌زده‌ شده‌امادراغلب‌ موارد به‌ دردسرافتاده‌اندوآن‌ چیزی‌ رادرنیافته‌اندکه‌ واقعاًمنظورخوداوبوده‌است. کسی‌ چه‌ می‌داند شاید خود او هم‌ منظورخودش‌ را نفهمیده‌ باشد! اما هرچه‌ هست، هایدگر گذشته‌ از دیدکاه‌های‌ سیاسی‌اش‌ – فیلسوف‌ شگفتی‌ است‌ که‌ سهم‌ چشمگیری‌ در تفکرمعاصردارد. او بر خلاف‌دیدگاه‌های‌ غیرانسانی‌ ومرتجعانه‌اش‌ درسیاست، در اندیشیدن‌ ذهنی‌ چالاک‌ دارد که‌ همواره‌ از دغدغه‌های‌ «زمان» «جاودانگی» «شیی» «اندیشیدن» «حقیقت» «شعر» و… سخن‌ می‌گوید. «هستی‌ و زمان» «فلسفه‌ چیست؟» «متافیزیک‌ چیست؟» «نیچه»، «راه‌های‌ جنگلی»، «اندیشیدن‌ چیست؟ (چه‌ نامیده‌ می‌شود؟)» مفهوم‌ زمان «و» ایما‌ها «(شعر‌ها) آثار عمدة‌دوره‌های‌ مختلف‌ فلسفه‌ورزی‌ هایدگراند. دواثراخیرش‌ (مفهوم‌ زمان‌ و ایما‌ها) به‌ این‌ قلم‌ در نشر مرکز منتشرشده‌ است‌. و این‌ دفتر کوششی‌ست‌ برای‌ نزدیک‌ شدن‌ به‌ این‌ فیلسوف‌ بزرگ‌ آلنانی‌ که‌ در سال‌ ۱۸۸۹به‌ دنیا آمدو در سال‌ ۱۹۷۶درگذشت.
علی‌ عبداللهی