سه تک گویی

برگردان احمد پوری
قوی‌تر: آگوست استریند برگ
پیش از صبحانه: یوجین اونیل
مونولوگ: هارولد پین‌تر
چاپ چهارم ۱۳۹۱
شابک: ۴-۲۶-۹۵۴۵-۹۶۴
۴۸ صفحه
قیمت: ۲۲۰۰ تومان


یادداشتی‌ بر سه‌ تک‌ گویی‌
نزدیک‌ به‌ صدوبیست‌ سال‌ پیش، آگوست‌ استرنیدبرگ‌ نمایش‌ نامه‌نویس‌ شهیرسوئدی، مونولوگی‌ تک‌پرده‌ای‌ نوشت‌ که‌ درآن‌ از زبان‌ یک‌ زن‌ به‌ شرح‌ ماجرای‌ یک‌ مثلث‌ عشقی‌ پرداخت. ظرافت‌های‌روایی‌ این‌ نمایش‌نامه‌ و سفیدخوانی‌ مخاطب‌ از روایت‌ درنوع‌ خود بی‌نظیر بود. این‌ نمایش‌نامه‌ «قوی‌تر» نام‌ داشت‌ که‌ درآن‌ سال‌ها بارهادراستکهلم‌ اجرا شد و از آن‌ زمان‌ تاکنون‌ صدهااجرااز آن‌ در زبان‌های‌ مختلف‌ و در کشورهای‌ گوناگون‌ روی‌ صحنه‌ آمده‌است‌.
نزدیک‌ به‌ نیم‌ قرن‌ پس‌ از روی‌ صحنه‌ آمدن‌ این‌ نمایش‌نامه‌ «یوجین‌ لونیل» نمایش‌نامه‌نویس‌ برجسته‌ و جنجالی‌ امریکا مونولوگی‌ تک‌ پرده‌ای‌ نوشت‌ که‌ او نیز از زبان‌ یک‌ زن‌ به‌ روایت‌ ماجرای‌ یک‌ مثلث‌ عشقی‌ میان دوزن‌ و یک‌ مرد پرداخت. فضای‌ این‌ نمایش‌نامه‌ قرابت‌ زیادی‌ با نمایش‌نامه‌ استرنیدبرگ‌ داشت.
اما روایت‌ تراژیک‌ اونیل‌ منحصر به‌ خود او بود و نمایش‌نامه‌ تراژیک‌ اونیل‌ منحصر به‌ خود او بود و نمایش‌نامه‌ در عین‌ داشتن‌ درون‌مایه‌ مشترک‌ با کار استرنیدبرگ‌اثری‌ کاملاً مستقل‌ و زیبا بود. نام‌ این‌ اثثر «پیش‌ از صبحانه» بود. پس‌ از نزدیک‌ به‌ چهل‌ سال‌ ازنوشتن‌ نمایش‌نامه‌ «اونیل» هارولدپین‌تر نمایش‌نامه‌نویس‌ انگلیسی‌ که‌ازشهرت‌ و اعتباری‌ بسیار زیاد برخورداراست. اثری‌ تک‌ پرده‌ای‌ نوشت‌ به‌ نام‌ «مونولوگ» که‌ در آن‌ به‌ شرح‌ داستان‌ یک‌ مثلث‌ عشقی‌ این‌ بار می‌ان‌ دو مرد و یک‌ زن‌ پرداخته‌است.
سه‌ تک‌ گویی‌ مجموع‌ این‌ سه‌ نمایش‌نامه‌ است‌ که‌ برای‌ مقایسه‌ و بررسی‌ موضوع‌ با فاصله‌زمانی‌ ۹۰ ساله‌ در یک‌ جلد آمده‌است‌.

احمد پوری


هارولد پین‌تر
نمایش‌ نامه‌نویس‌ صاحب‌نام‌ انگلیسی‌ که‌ در زمینه‌ تأ‌تر و بازیگری‌ در آکادمی‌ سلطنتی‌ لندن‌ به‌ تحصیل‌ پرداخت‌ و تا سال‌هاپس‌ از فارغ‌ التحصیلی‌ به‌ بازیگری‌ مشغول‌ بود. پین‌تر با اولین‌ نمایش‌نامه‌ خود «اتاق» توجه‌ منتقدین‌ را جلب‌ کرد. پس‌ از آن‌ آثار بسیار پرطرفدار «جشن‌تولد» و «پیشخدمت‌ لال»، «بازگشت‌ به‌ خانه» و «مهتاب» را نوشت. او هم‌ اکنون‌ در لندن‌ زندگی‌ می‌کند وشهرت‌ خود را به‌ عنوان‌ نمایش‌ نامه‌نویس‌ برجسته‌ هم‌چنان‌ حفظ‌ کرده‌است.
* Harold Pinter


اگوست‌ استریندبرگ‌
در ۲۲ ژانویه‌ ۱۸۴۹در خانواده‌ تهی‌دست‌ در استکهلم‌ پایتخت‌ سوئد به‌ دنیا آمد. او مشاغلی‌ از قبیل‌ معلمی، بازیگری‌، رونامه‌نگاری‌ و کتاب‌داری‌ دست‌ زد. برخی‌ از منتقدین‌ استرنیدبرگ‌ را یکی‌ از برجسته‌ترین‌ و تأثیرگذارترین‌ نمایش‌نامه‌نویسان‌ اوایل‌ قرن‌ بیستم‌ می‌دانند. منتقدین‌ همچنین‌ آثار او را در سبک‌ ناتورالیستی‌ و اکسپرسیونیستی‌ طبقه‌بندی‌ می‌کنناستریندبرگ‌ نمایش‌نامه‌های‌ارزشمندی‌
از خود به‌ جا گذاشته‌ که‌ می‌توان‌ از می‌ان‌ آن‌ها به‌ «پدر»، «دوشیزه‌ جولی» اتاق‌ قرمز «و» رقص‌ مرگ «اشاره‌ کرد. استرنیدبرگ‌ در ۱۹۱۲ازدنیارفت‌ نمایش‌نامه‌» قوی‌تر «در ۱۸۸۸ نوشته‌ شد و تا به‌ امروز صد‌ها اجرا از آن‌ به‌ زبان‌های‌ گوناگون‌ در سراسر جهان‌ به‌ نمایش‌ در آمده‌است.

* August Strindberg


یوجین‌ اونیل‌
نمایش‌نامه‌نویس‌ امریکایی‌ که‌ بانخستین‌ نمایش‌نامه‌های‌ خود در فاصله‌ی‌ سال‌های‌ ۱۹۱۶ تا ۱۹۲۰ نوشت‌ چهره‌ی‌ تأ‌تر امریکا را دگرگون‌ کرد و تأتراشرافی‌ و پر طمطراق‌ آن‌ تبدیل‌ به‌ تأترمردمی‌ و ناتورالیستی‌ کر. اونیل‌ در نما یش ‌نا مه ‌های‌ بعدی‌ به‌ اکسپرسیونیسم‌ گرایش‌ پیداکرد و ذوق‌ خود را در ژانرهای‌ گوناگون‌ تأتری‌ از جمله‌ کمدی‌ محک‌ زد. اما تا واپسین‌ روزهای‌ عمر همچنان‌ به‌ هسته‌ تراژیک‌ یک‌ زندگی‌ و اعتقاد به‌ سرنوشت‌ محترم‌ و وفادار ماند. اونیل‌ اولین‌ نمایش‌نامه‌نویس‌ امریکایی‌ است‌ که‌ برنده‌ جایزه‌ نوبل‌ شد. این‌ جایزه‌ در سال‌ ۱۹۳۶به‌ او تعلق‌ یافت‌ از آثار او می‌توان ‌» الکترا «» مرد مریخی‌ می‌آید «را نام‌ برد.
نمایش‌نامه‌ تک‌ پرده‌ای‌» پیش‌ از صبحانه‌ «تا جایی‌ که‌ می‌دانم‌ برای‌ نخستین‌ باراست‌ که‌ به‌ فارسی‌ ترجمه‌ می‌شود. این‌ نمایش‌نامه‌ را اونیل‌ در ۱۹۲۸نوشت.
Eugene O «Neil *