راه شیری دراز کشیده به پشت

شعرها، آوازها و ترانه‌های سرخپوستان آمریکای شمالی
کتاب ماه شهریور
گردآورنده: برایان سوآن
به انتخاب و فارسیِ پژمان طهرانیان
قیمت: 4000 تومان
48 صفحه، جیبی
چاپ اول، 1393


به‌سویم روان‌اند
به‌سوی ترانه‌ی من
منی که حالا
توکای سیاهی‌ام خوش‌پروبال
از «کوهستان سیاه»
از آن بالا
از همان‌جا که راه آغاز می‌شود.
می‌آیند
حالا از میان گل‌های ازهمه‌رنگ
می‌آیند
حالا از میانِ ژاله و شبنم
حالا
از میان گَرده‌های گل‌ها
می‌آیند
حالا
همان‌جا
گوزنِ رمیده
گوزن نر
می‌چرخد
روی پای چپش ابتدا
و گوزن ماده
هدفِ شکار‌
روی پای راست:
من را می‌خواهند
آن‌ها