جامعه شناسی پالتو ماهوتی

کتاب ماه مرداد
نویسنده: هاینریش بل
برگردان: علی عبدالهی
چاپ نخست، ۱۳۹۳
۴۸ صفحه
قیمت: ۴۰۰۰ تومان


هاینریش بُل یکی از بزرگ‌ترین نویسندگان معاصر آلمانی است که در سال ۱۹۷۲ برندهٔ جایزهٔ نوبل ادبیات شد. او نویسنده‌ای است عمیقاً اجتماعی و انســان‌مدار که در جــای‌جــای آثارش حســاسیت‌های اجتماعی خود را در قالب رمان، داستان کوتاه و بلند، نمایشنامهٔ رادیویی و جستارهای کوتاه و بلند به جامهٔ کلمات می‌پوشاند. بل، ساده‌نویس است و نکته‌سنج و در ادبیاتِ جدی‌، فخیم و فلسفیِ آلمانی زبان، راه و روش خاص و صدای خودش را دارد. این نویسندهٔ آلمانی در خلال آثارش، در کنار تعهد سفت و سخت به مسائل روز جامعه، در مورد جایگاه نویسنده و هنرمند و کار نوشتن نیز تاملات بسیاری دارد. بُل، زبان سهل و ممتنعی دارد که همیشه در آن از عنصر طنز، هزل، گروتسک و شاعرانگی خاص و به‌جا به بهترین شیوه بهره می‌برد.
صرف نظر از رمان‌های خواندنی، داستان‌های کوتاه و بلند هاینریش بل‌، در شمار جذاب‌ترین و متنوع‌ترین داستان‌های کوتاه -چه از نظر دورن‌مایه و چه از نظر تکنیک‌های داستان‌نویسی قرن بیستم در آلمان و حتا در جهان هستند.