بگذار با هم بباریم

کتاب ماه خرداد ۹۴
بگذار با هم بباریم
گزیده شعرهای ژان کوکتو
برگردانِ هنگامه هویدا
چاپ اول ۱۳۹۴
۴۸ صفحه
۴۰۰۰ تومان


شهامت داشته باشیم و دیوانگی کنیم
بی‌هیچ ملاحظه‌ای
و هرگز نپرسیم از خود که تا کجا؟
خرد، جسدی مومیایی‌ست.