برگهای وجود

دفتر شعر
مهدی سالاری‌نسب
چاپ اول ۱۳۹۶
تعداد صفحات: ۶۰ صفحه
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان


نهالی کاشته‌ام

حال
چگونه بیابم
در جنگلی
درختم را؟