برو به جهنم

برو به جهنم
مینی‌مال‌های رسول یونان
کتاب ماه فروردین
چاپ اول ۱۳۹۴
۴۸ صفحه
قیمت: ۴۰۰۰ تومان


قبلاً برای دیدنم از پله‌ها بالا می‌آمدند،

حالا برای دیدنم از پله‌ها پایین می‌آیند.

از دست نوشته‌های یک تاجر ورشکسته و محبوس.