رونمایی کتاب نامه‌های پرتب وتاب خورخه لوئیس بورخس

خواستیم رونمایی کتاب متفاوتی داشته باشیم. رونمایی‌ها و بزرگداشت‌ها معمولا به سخنرانی، خستگی، خمیازه و خواب منتهی می‌شوند. ماجرای شکل گیری کتاب «نامه‌های پر تب و تاب خورخه لوییس بورخس» کشف نامه‌ها و چگونگی انتشار آن‌ها بهانه‌ای شد برای نمایشی دوزبانه (فارسی و اسپانیایی). نمایش با ملاقات همسر بورخس و ناشر آلمانی نامه‌ها شروع و Read More

booyebarfmiayad

گونتر گراس؛ هنرمندی چندوجهی است

گفت و گو از: رضا شبانکاره منتشر شده در صفحه ادبی پرنیان- هفته نامه بیرمی استان بوشهر اشاره: گونتر گراس، ادیب، داستان نویس، شاعر، مجسمه ساز و نقاش و فعال سیاسی به شمار می رود؛ هر چند آثار داستانی او برای جهانیان و البته ایرانیان در سالیان اخیر چشم گیر و نظرگیر تر بوده است.  Read More