رونمایی کتاب نامه‌های پرتب وتاب خورخه لوئیس بورخس

خواستیم رونمایی کتاب متفاوتی داشته باشیم. رونمایی‌ها و بزرگداشت‌ها معمولا به سخنرانی، خستگی، خمیازه و خواب منتهی می‌شوند. ماجرای شکل گیری کتاب «نامه‌های پر تب و تاب خورخه لوییس بورخس» کشف نامه‌ها و چگونگی انتشار آن‌ها بهانه‌ای شد برای نمایشی دوزبانه (فارسی و اسپانیایی).
نمایش با ملاقات همسر بورخس و ناشر آلمانی نامه‌ها شروع و با ورود ناگهانی بورخس از میان حاضران به روی صحنه ادامه یافت. بورخس جوان دو نامه برای آبرامویچ خواند و سپس از حاضران دعوت کرد تا بخشی هشت دقیقه‌ای از مصاحبهٔ او را با یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسپانیا ببینند. دو نامه به دوست دیگرش سوردا را خواند و سپس بخشی از مرثیه‌ای برای مرگ آبرامویج:
امشب، نزدیک تپه ی سن پیر، موسیقی زیبا و دلنشین یونانی بر ما آشکار کرد که مرگ، باورناپذیر‌تر از زندگی است؛ و اینگونه، روح دوام می‌آورد، آن‌گاه که جسم آشفته و گسسته می‌شود. می‌خواهم بگویم که بیهوده می‌پنداشتیم؛ ماریا کوداما، ایزابل مونه و من، سه نفر نیستیم، چهار نفریم؛ زیرا موریس! تو نیز با ما هستی! ما به سلامتی تو شراب سرخ نوشیدیم… امشب می‌توانم مثل یک مرد گریه کنم؛ می‌توانم احساس کنم که اشک‌ها بر گونه‌هایم می‌لغزند؛ زیرا می‌دانم که در زمین، حتا یک چیز نیست که میرا باشد و سایه ی خود را نیفکند. آبرامویچ! امشب بی‌کلام به من گفتی: باید آنگونه که به جشنی وارد می‌شویم، به آغوش مرگ وارد شویم.»
نمایش با صحنهٔ ملاقات همسر بورخس و ناشر آلمانی به نقطهٔ اول برگشت و تمام شد. کارگردانی نمایش را مهرداد مصطفوی به عهده داشت. سپهر شریف‌زاده در نقش بورخس، خاطره گرجی در نقش همسر بورخس و امیر سفیری در نقش‌های آبرامویچ، سوردا و ناشر آلمانی ظاهر شدند.
کتاب نامه‌های پرتب و تاب خورخه لوییس بورخس، تا چاپ شدن، ماجرایی طولانی در اسپانیا داشت، اما در ایران هم پس از ترجمه، چهار سالی را گذراند و بار‌ها حروف چینی و صفحه آرایی آن تغییر کرد.
این کتاب شامل ۷۱ نامه است که ۲۵ نامه به آبرامویچ و ۴۶ نامه به سورداست. این دو دوستان صمیمی بورخس بوده‌اند. بورخس در زمان نوشتن این نامه‌ها، ۲۰ تا ۲۶ سالگی، جوانی پر از شور و هیجان است که از لابهلای نامه‌ها می‌توان به آیندهنگری بورخس درمورد ادبیات آمریکای لاتین و فروغ آن پی برد. خانم نجمه شبیری افزون بر توضیحات مفصل خود کتاب در مورد مکان‌ها و افراد، توضیحات کاملی در موارد دیگر به کتاب افزوده‌اند. همهٔ این افزوده‌ها کتاب نامه‌ها را به کتابی مرجع برای دسترسی به اطلاعات ادبیات آمریکای لاتین تبدیل کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *